Nu også på Bornholm - Boost din intuition

Boost din intuition
Når vi står i uafklarede situationer, skal træffe valg eller vælge livsretning, kender de fleste af os nok rådene ”følg din intuition” eller ”du skal bare lytte til hjertet, til din mavefornemmelse”. Problemet er bare, at mange af os tvivler på vores egne fornemmelse af, hvad der er rigtigt og vigtigt for os.

Vi har til tider udfordringer med at genkende og fortolke intuitionens nonverbale og verbale sprog. Og ”støjen” fra vores indre stemme kan vi have svært ved at frasortere. Alt dette har ofte stor betydning for, om vi tør tro og handle på vores egen intuition – på vores egen mavefornemmelse.

Denne workshop handler netop om disse udfordringer. Så er du nysgerrig, og har du lyst til at udforske og træne dine egne intuitive evner, så er denne workshop noget for dig. Du vil gå på opdagelse i intuitionens unikke sprog og opnå større tillid til din egen intuitive vejledning

Tidspunkt: 2 lørdage (3. november og 17.november 2018) + 1 torsdag (29. november 2018)
Sted: Bornholm, nærmere placering meddeles senere
Pris: kr. 2.995,00 incl. Moms

Læs nærmere om workshoppen og tilmelding på nedennævnte link

Boost din intuition bornholm